2022.01.21 13:29

Nyomásgyakorlás önmagát jogi ismeretekkel rendelkezőnek kiadó kamuprofillal

...avagy miként próbálja a kiadó elvenni a kedvet attól, hogy jogi útra terelje az írójuk a követelését

Ahogy korábban már jeleztem itt a blogomban, az Arte Tenebrarum Könyvkiadó (újabban Tükörvilág Könyvek) azok után, hogy merészeltem felhívni a figyelmüket az elmaradásukra, minden lehető eszközzel próbálnak, próbáltak rám nyomást gyakorolni. A sok aljaskodáson túl ehhez az egyik eszközük a kamuprofilokról való üzengetés (mind a közösségi felületeken, mind e-mail-ben). Ilyen nyomásgyakorló eszköz például az, hogy olyan „személlyel” íratnak levelet, aki megát jogismerőként aposztrofálja és így próbált rám ijeszteni, illetve elvenni a kedvem attól, hogy bármilyen jogi lépést tegyek a kiadó ellen.

Mivel Bíró Katalin állításom szerint nem létezik, így a vele való levelezés nyilvánosságra hozása semmiféle jogi aggályt nem okozhat. A levél előzménye az volt, hogy 2021. dec. 28.-án a janiareload@gmail.com címről írtam egy levelet az Arte Tenebrarum Könyvkiadónak, amelyben jeleztem többek közt, hogy fel fogom jelenteni őket, ha a nekem járó és a mai napig meg nem kapott tiszteletpéldányomat nem küldik el. (Az e-mail címet azért voltam kénytelen létrehozni, mert a kiadó letiltotta az általában használt e-mail címemet annak ellenére, hogy a mai napig érvényes szerződés köti őket hozzám az „Utolsó utazó” és a „Gombaszedők” című novelláim miatt).

Erre kaptam az alábbi levelet egy önmagát Bíró Katalinnak nevező „hölgytól”:

Bíró Katalin

2021. dec. 29. 15:55

Tisztelt Uram!

A kiadó már nem olvassa az Ön leveleit, mert tiltólistára tették, és automatikusan továbbítják nekem az ilyen leveleket, hogy ha szükséges, és tudok segíteni, akkor válaszoljak rá egyszeri alkalommal. Állandó kapcsolattartást azonban sem nekik nem vállaltam, sem Önnek nem vállalok ez ügyben.

Mint ahogy mondja is, ők valóban nem rendelkeznek jogi végzettséggel, én viszont részben igen. Nem vagyok ügyvéd, de tanultam jogot, és ezért kértek fel rá, hogy ha ilyen ügyben választ igénylő levelet küld, akkor egyszeri alkalommal válaszoljak Önnek mindkét felet segítve: ingyenes tanácsadással.

Ennek most először és utoljára eleget teszek. Amennyiben elégedett lesz a válaszommal, örülök, hogy segíthettem. Amennyiben nem, forduljon bírósághoz, mert sajnos ennél többet én sem tudok segíteni.

Kérdéseire a válaszom, amennyit tudok a szóban forgó témákról:

Önnek már nincs érvényben lévő szerződése a kiadóval, ugyanis mind a kettőt megszegte. A kiadó nem továbbította nekem az eredeti szerződéseket, de két pontját beidézték nekem, ami alapján egyértelmű, hogy mivel Ön aláírta, és ezzel elfogadta a feltételeiket, így a szerződéseket Ön megszegte, és ezáltal a kiadó egyoldalúan, jogosan bontotta mindkét szerződést, tehát már egyik sincs érvényben.

Érvényben lévő szerződések nélkül pedig nem élhet ellenük követelésekkel.

Részletezem:

„Az utolsó” című antológia „Az utolsó utazó” című írására vonatkozó szerződés:

„#7.3. A Kiadó soron kívül akkor mondhatja fel a szerződést, ha a Szerző megszegi a jelen szerződés pontjait.”

Ön ezt elkövette, megszegte, tehát a kiadónak jogában állt egyoldalúan szerződést bontani magával.

A megszegett pont:

„#9.2. Szerződő felek vállalják, hogy nyilvánosan, a médiában és az interneten egyaránt egymásról lojális, fair módon nyilatkoznak egymás rossz hírét nem keltik.”

Magyarázatom:

Ön rendszeresen a kiadót lejárató bejegyzéseket tesz közzé a Facebook oldalán és a blogján név szerint megnevezve a könyvkiadót.

Ez egyértelműen rossz hírüket kelti, tehát kimeríti azt, hogy a 9.2-es pontban megfogalmazott megállapodást Ön egyoldalúan megszegte.

A nyilvános felületre róluk kitett (nevükön nevezett), hitelrontó megjegyzésekről a kiadó tudomásom szerint minden alkalommal vágóképeket készített, és videófelvételt, tehát bírósági eljárás során bizonyítani tudják, hogy a szerződés valóban meg lett szegve Ön által, és jogosan bontották egyoldalúan a szerződést.

„Új faj: harmadik kötet” „Gombaszedők” című írása.

Pontosan ugyanaz a két pont van benne, mint az előző szerződésben.

Ön ugyanúgy megszegte a 9.2-es pontját, ez alapján a kiadó jogosan bontotta egyoldalúan azt a szerződést is, amit Ön aláírásával elfogadott, és a benne foglaltakat egyaránt.

Utólagos jogvitának ez ügyben helye nincs, mivel bizonyítékuk van arra, hogy rájuk nézve lejárató cikkeket közölt le nyilvános felületen.

A szerződés megszegése miatt, mivel a szerződést bontották, és már nincs érvényben, így véleményem szerint jogosan vonták vissza a pályázat megnyerésének címét Öntől, sőt a kiadónak bíróságon joga lenne visszaperelni a megnyerésért átutalt (számlakivonattal bizonyható) 100 ezer forintot, amit Ön nem tud bizonyítani, hogy visszautalt volna, mivel ugye nem utalta vissza. (Ezt mostani levelében is említette.)

Az, hogy Ön azt állítja, hogy nem küldtek el Önnek egy 5 ezer forintos könyvet, nem bizonyítható, mivel egy olyan csomag része volt (vagy kellett volna, hogy legyen), amiről a kiadónak a ragszám alapján, valamint a csomag kézbesítéséről és átvételéről a mai napig van bizonyítéka. Az, hogy mi volt a csomagban, benne volt-e a könyv, vagy sem, pusztán állítás kérdése. Egy az egy ellen: az egyik fél ezt állítja, a másik fél azt: azonban bizonyíték hiányában: ez nem peralap. Hivatalosan nem fogadják el sem csalásnak, sem károkozásnak. A bíróság nem fog ezzel foglalkozni. Egyébként sem foglalkoznak bíróságok 5 ezer forintos jutalomkönyvekkel. Pláne úgy nem, hogy a felperes nem tudja bizonyítani, hogy a kiadó nem küldte el, azonban a kiadó birtokában van egy ragszám, hogy csomagot küldött a szerzőnek azokban az időkben, amit a szerző át is vett. Tehát a csomag tartalmára nincs bizonyíték, csak arra, hogy csomagot küldtek Önnek akkoriban, Ön pedig átvette. A bíróság valószínűleg nekik fog igazat adni, mert több bizonyítékkal rendelkeznek, bár ismétlem: 5 ezer forintos tétel miatt nem szokás pert indítani, mert ilyen ügyet még ügyvéd sem vállal, bíróság pláne nem foglalkozik vele peres úton. Ez afféle „zsemlelopás” kategória, ami még ha meg is történt, senkit sem fognak miatta perbe fogni, mert annyira „piti ügy”.

Összegezve: Mivel Ön mindkét szerződést megszegte, így mindkét szerződés hatálytalan. Semmilyen követelése nem lehet a kiadóval szemben. Mindössze kérheti őket: Esetleg arra, hogy ha már megszegte a szerződésüket, akkor vegyék ki az Utolsó antológiából a másik írását is, de olyan módon, hogy az nekik ne okozzon anyagi kárt: csak az e-könyv verzióból, mert a nyomtatott könyvek bezúzása valóban további anyagi károkat okozna nekik.

Továbbá felhívnám a figyelmét egy nagyon komoly ügyre:

Először is: Ön szegett szerződést két ízben, és nem a kiadó.

Másodszor: Ön többszörös bűncselekményt követett el azzal, hogy a magánlevélben kapott levelüket nyilvánosságra hozta!

Az ezen az oldalon közzétett tartalom (http://www.marsbook.hu/index.php?post=cikk_arte_fenyegetes) levéltitok megsértésének minősül a BTK. 224. § (1) a) szerint.

Forrás:

https://vidakovics.hu/bunteto-torvenykonyv/leveltitok-megsertese-btk-224/

Mivel Ön ezt a bejegyzést több Facebook-csoportban is megosztotta, tehát emberek ezrei olvashatták, így úgynevezett „jelentős érdeksérelmet” okozott vele a kiadónak.

Ez pedig 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető a BTK. 224. § (3) b) szerint. (A fenti forráslinken szintén megtekinthető.)

Javaslom, hogy sürgősen távolítsa el azt a tartalmat a weboldaláról, és minden olyan megosztott tartalmat, amiben a BTK 224. szerint bűncselekményt követett el, ellenkező esetben a kiadónak nemhogy pert indítani lesz joga Ön ellen, de valóban fel is jelentheti, Önt pedig hároméves szabadságvesztésre ítélhetik miatta.

A kiadó jóindulatának köszönhetően még nem tették meg a feljelentést. Azt mondták, hogy megvárják, hogy én ezt a levelet megírjam, de amennyiben a tartalom nem kerül le, a feljelentést meg fogják tenni a BTK 224.-re hivatkozva.

Más tévhitek, amit valószínűleg rosszul tud:

Ön senkit sem idéztethet be. A bíróság idéz be tanúkat, amennyiben szükséges, és az ügyvéd is látja értelmét. Bárkit feleslegesen nem szokás bíróság elé rángatni csak azért, mert a felperes „dühös”, és szerinte „kellene”.

A kiadó tudomásomra hozta, hogy munkatársaik között van, aki magyar anyanyelvű, de külföldön élő, külföldi állampolgár, és interneten keresztül tartják vele a kapcsolatot, ilyen módon segít nekik a szerkesztésben például.

Még ha a bíróság valamiért valóban látná is értelmét beidézni a kiadó munkatársait, külföldi állampolgárokat nem szokott magyar bíróság beidézni, mert hatalmas költségekkel jár (az ideutaztatásuk), és csak nagyon komoly esetekben kerül rá sor. Forrás:

https://mihalics.hu/kulfoldi-allampolgar-tanukent-meghallgatasa-polgari-perben/

Tehát szinte nulla az esélye annak, hogy egy megszegett szerződés miatt (ami bizonyíthatóan megszegett), valamint egy 5000 forintos könyv miatt, aminek a meg nem kapása nem bizonyítható, Magyarországra rángatnának külföldi állampolgárokat.

A dr. Szekszárdi Árpád ügyének az Önéhez a világon semmi köze nincs.

A bíróság nem fogja összevonni a két ügyet. Egyébként is az említett személy (akinek én csak az írói nevét tudom) mindössze 20 ezer forintot nyert egy pályázaton. Mindössze annyi lehet a vád ellene vagy a kiadó ellen, hogy megkapta-e ezt az összeget, vagy nem.

Ennyire minimális pénzösszegért semmilyen bíróság nem indít pert (Forrás: https://vidakovics.hu/csalas-btk-373/).

50 ezer forint a szabálysértést meghaladó határ, tehát az alatt még csak nem is minősül az ügy bűncselekménynek.

Onnantól jönnek a nagyobb értékhatárok:

50-500 ezer forintig, 500 ezertől 5 millió forintig.

Ezek már nagy értékű és jelentős kárt okozó csalásnak minősülő bűncselekmények.

Tehát még az 50 ezer forint is csak szabálysértés lenne, ha valamit nem tettek volna törvényesen (amire nekem nincs rálátásom, de jóhiszeműen feltételezem, hogy szerintem esetükben ilyesmiről nincs szó). Sőt, ha alaptalan a vádja ellenük, és ezt bizonyítják, akkor viszont feljelentést tehetnek Ön ellen.

A feljelentéskor ugyanis a feljelentőnek bizonyítania kell, hogy az elkövető elkövette azt a tettet, amiért feljelenti: ezt jobb, ha tudja.

Ha Önnek nincs bizonyítéka arra, hogy ők csaltak volna az említett, rendkívül kis összegű 20 ezer forinttal, akkor nincs joga feljelentést tenni, mert Önt fogják miatta felelősségre vonni.

Egyébként egy 20 ezer forintos jutalommal kapcsolatos ügyet, amit az illető szerző kapott, vagy nem kapott, egy bíróság annyira nem fog komolyan venni, hogy:

1. Nem lesz belőle per.

2. Legrosszabb esetben is (ha valóban valami nem tiszta az ügyben), akkor kapnak némi pénzbírságot, de valószínűleg (mivel tudomásom szerint több mint fél éve ért véget az a pályázat) egyáltalán nem fognak foglalkozni az üggyel, mivel egy átlagos ügyvéd konzultációs díja is 25 ezer forint óránként, így nem fognak 20 ezer forintos ügyekkel bajlódni, ami több mint fél éve történt, és ezalatt senki sem tett feljelentést az ügyben.

Én ennyit tudtam segíteni.

Innentől (mivel nincs közöm a dologhoz, és időm sincs rá) nem válaszolok Önnek a további vádjaira, kérdéseire én sem.

Azt javaslom, hogy ha valóban a fenti tények ismerete után továbbra is pereskedni akar, akkor keressen ügyvédet, és kérjen konzultációs időpontot. Tárjon elé minden bizonyítékot, és beszélje meg vele, hogy vállalja-e a kiadó beperelését.

Én ezt azonban már most megmondom ingyen is, hogy valószínűleg pénzkidobás lesz, mert ennyire (ne haragudjon, de) piti ügyekkel, mint egy 5 ezer forintos eltűnt könyv és egy több mint féle éve megnyert 20 ezer forintos jutalom, egy mai ügyvéd nem foglalkozik. El fogja fogadni Öntől a 20-30 ezer forintos óradíjat, meghallgatja, aztán elküldi, hogy sajnálattal, de nem vállalja az ügyet.

Ha nem hisz nekem, próbálja meg, de én pártatlan emberként, részleges jogi végzettséggel erre látok a legnagyobb esélyt.

Amint viszont haladéktalanul javaslok lépni az ügyben:

Azt, hogy a BTK. 224-et megsértő bűncselekményt azonnali hatállyal szüntesse be, mert amíg kint van, addig a kiadónak bármelyik percben jogában áll bűncselekményért feljelentést tenni.

Ha leszedi, attól még ugyanúgy megtehetik később is a képernyőfelvételek alapján, de akkor már kisebb az esély arra, hogy a rendőrség nyomozást indít.

Tisztelettel,

Bíró Katalin

Ön nem állította még be a sütik (cookie) elfogadását. Enélkül a marsbook.hu weboldal nem tud az elvárásoknak megfelelően működni, és nem használható a webshop! Minden sütit elfogadhat, de kiválaszthatja az önnek legmegfelelőbb kombinációt is:

Minden sütit elfogadok


Nem fogadom el a sütiket!

Információkat olvasnék a sütikről
cikk_biro_katalin